مقاله شبيه سازي مدار خردايش کارخانه فسفات اسفوردي توسط نرم افزار BMCS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مدار خردايش کارخانه فسفات اسفوردي توسط نرم افزار BMCS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله فسفات اسفوردي
مقاله مدار خردايش
مقاله تابع انتخاب
مقاله تابع شکست
مقاله آسياي گلوله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركريمي ضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني احمدآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوع پرست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي تنكابني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري شبيه سازي مدارهاي آسيا از حدود ۳۰ سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است و همچنان با توسعه مدل هاي رياضي جديد که دستگاه هاي مختلف در مسيرهاي فرآوري را شبيه سازي مي کنند، کامل تر و توان مندتر مي شود. اينک شبيه سازي و مدلسازي مدارهاي فرآوري تا حدودي به راحتي قابل انجام است. براي شبيه سازي مدار خردايش فعلي کارخانه فسفات اسفوردي، ابتدا اقدام به اندازه گيري تابع شکست و انتخاب (در مقياس آزمايشگاهي) نمونه خوراک ورودي به آسياي گلوله اي شد. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي، حداکثر مقدار تابع انتخاب (ميزان تمايل ذرات براي شکسته شدن)، براي سايز ۶۰۰ ميکرون، برابر ۰٫۰۱۱۸۸۶ min-1 به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار NGOTC و زمان ماند اندازه گيري شده در آسيا (مقدار متوسط زمان ماند ذرات در آسياي گلوله اي) برابر ۲٫۰۷ (حداکثر ۲۰) دقيقه به دست آمد. مقدار تابع انتخاب ماده معدني در مقياس صنعتي مورد محاسبه قرار گرفت و تاثير استفاده از گلوله با قطر هاي مختلف بر روي آن اندازه گيري شد. با انجام اين بررسي ها مشخص شد که با استفاده از گلوله هايي با قطر ۲۵ ميلي متر، حداکثر تابع انتخاب برابر ۲٫۵۲۳۸ min-1 حاصل مي گردد. در انتها نيز به کمک نرم افزار BMCS و با اطلاعات طراحي اوليه کارخانه و نيز نتايج به دست آمده از آزمايش ها، اقدام به شبيه سازي پارامترها (دانه بندي هاي خروجي، درصد جامد و غيره) و مقايسه نتايج حاصل از آنها گرديد. مقايسه نتايج نشان داد که روند نمودارها در مدار واقعي و مدار شبيه سازي شده يکسان و تا حدودي به هم نزديک هستند، که اين موضوع نشان دهنده صحت شبيه سازي انجام شده است.