مقاله شبيه سازي مستقيم جريان جت دو بعدي مغشوش به روش تفاضل محدود فشرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مستقيم جريان جت دو بعدي مغشوش به روش تفاضل محدود فشرده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان جت دو بعدي
مقاله اختلاف محدود فشرده
مقاله خود تشابهي
مقاله نيم عرض جت
مقاله سرعت خط مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغربي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي واحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش معادلات بي بعد شده ناوير استوکس در شکل چرخشي براي جت دو بعدي صفحه اي به روش مستقيم عددي حل شده است. با در نظر گرفتن توزيع سرعت در ورودي دامنه محاسباتي، از نيم عرض جت به عنوان طول مشخصه و از سرعت خط مرکزي به عنوان سرعت مشخصه به منظور بي بعد سازي استفاده شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده، گسسته سازي شده و از نگاشت  y=-b cot (pz)براي ارتباط دهي دامنه فيزيکي به دامنه محاسباتي استفاده شده است. براي توسعه محاسبات در دامنه زمان از روش رانج کوتا فشرده مرتبه سوم استفاده و شرط مرزي خروجي با استفاده از مدل انتقالي تعيين شده است. از نتايج تحليلي جريان سه بعدي کاملا لزج استوکس و جريان ايديال استوارت براي بررسي صحت نتايج استفاده شده است. در اين مطالعه جريان جت مغشوش دردستگاه مختصات خود تشابه بررسي شده و توزيع شدت توربولانس و تنش رينولدز به دست آمده است. نتايج بيانگر رفتار غير خودتشابهي لايه برشي است.