مقاله شبيه سازي مصرف سوخت و آلاينده هاي خودروي سمند با موتور ملي دوگانه سوز و صحه گذاري با نتايج آزمون رفتاري NEDC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مصرف سوخت و آلاينده هاي خودروي سمند با موتور ملي دوگانه سوز و صحه گذاري با نتايج آزمون رفتاري NEDC
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي رو به عقب
مقاله چرخه رانندگي
مقاله مصرف سوخت
مقاله آلاينده ها
مقاله آزمون رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، شبيه سازي مصرف سوخت و آلاينده هاي خودرو سمند با موتور ملي دو گانه سوز به روش رو به عقب ارايه شده است. شبيه سازي خودرو با کمک نتايج آزمون منحني هاي عملکردي موتور و واکنشگر شيميايي در دو حالت بنزين سوز و گازسوز صورت گرفته است. در پايان، نتايج شبيه سازي با نتايج آزمون رفتاري لگام ترمز غلتکي تحت چرخه رانندگي NEDC مقايسه شده است. اين مقايسه بيانگر تطابق مناسبي بين نتايج شبيه سازي و آزمون است و نشان مي دهد دقت کافي براي بهره گيري از اين الگو در طراحي و درجه بندي خودروي دورگه برقي بر پايه خودرو ملي وجود دارد.