مقاله شبيه سازي مکانيزم آزمايش خوردگي، تعيين و تشخيص ميزان خوردگي لوله هاي گاز از روي عايق با به کارگيري آزمون غير مخرب جريان گردابي گذرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مکانيزم آزمايش خوردگي، تعيين و تشخيص ميزان خوردگي لوله هاي گاز از روي عايق با به کارگيري آزمون غير مخرب جريان گردابي گذرا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگي لوله
مقاله آزمون غير مخرب جريان گردابي گذرا
مقاله تحليل سيگنالي
مقاله نرم افزار ماکسول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي زاده ميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنايع نفت و گاز به دليل پديده خوردگي در سيستم هاي مکانيکي خود، متحمل هزينه هاي زيادي مي شوند. يافتن روش هايي براي تعيين زمان خوردگي، مي تواند در سه بعد اقتصادي، ايمني و کاهش ضايعات تاثيرگذار باشد. در اين تحقيق روش آزمون جريان گردابي گذرا به عنوان يک روش آزمايش غير مخرب خوردگي لوله هاي گاز غير مدفون پيشنهاد شده و قابليت هاي اين روش در تعيين و تشخيص خوردگي در لوله هاي گاز، بدون نياز به جدا کردن عايق از روي لوله نشان داده شده است. لذا با توجه به اصول اوليه آزمون جريان گردابي گذرا، آزمايش جريان گردابي گذرا بر روي لوله به همراه مکانيزم تست، توسط نرم افزار Maxwell شبيه سازي شد. نتايج آزمايش تعيين خوردگي بر روي لوله گاز عايق دار حاکي از قابليت آزمون جريان گردابي گذرا در تشخيص خوردگي لوله هاي گاز مي باشد. در صورت به کاربردن پروب هايي با توانايي دريافت ولتاژ بيشتر، ميزان خطا تا حدود ۳ الي ۴ درصد کاهش مي يابد.