مقاله شبيه سازي نشست سطح زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابه جايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي نشست سطح زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابه جايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشست زمين
مقاله روش المان مرزي
مقاله روش تفاضل محدود
مقاله ناپيوستگي
مقاله جابه جايي با مرتبه بالا
مقاله جابه جايي هاي افقي و قائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي مرجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده نشست يکي از پيامد هاي اجتناب ناپذير معدن کاري زيرزميني مي باشد که به طور ويژه در روش هاي جبهه کار بلند (در روش هاي با پر کردن و به طور خاص در روش هاي بدون پرکردن و مکانيزه) و نيز اتاق و پايه (با بازيابي پايه يا بدون بازيابي پايه) اتفاق مي افتد. اين پديده باعث بروز يک سري جابه جايي هاي افقي و قائم روي سطح زمين مي شود که اين جا به جايي ها نيز پيامدهايي را به دنبال دارند و بعضا باعث بروز خرابي ها و متعاقب آن خسارت هاي مالي و جاني جبران ناپذير مي گردند. دراين مقاله  با استفاده از روش ناپيوستگي جابه جايي مرتبه بالا (از زير مجموعه روش هاي المان مرزي) و روش تفاضل محدود  پديده نشست و جابه جايي هاي متناظر آن مدل مي شوند  و مي توان نشست زمين و کرنش هاي افقي متناظر آن را، هم در مورد لايه هاي افقي و هم در مورد لايه هاي شيب دار بررسي نمود. نتايج به دست آمده در مقايسه با روش هاي تجربي هم خواني مناسبي داشتند.