مقاله شبيه سازي ويژگي هاي الكترونيكي فاز فروالكتريك تيتانات سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي ويژگي هاي الكترونيكي فاز فروالكتريك تيتانات سرب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه تابعي چگالي
مقاله چگالي حالتهاي الكتروني،گاف انرژي
مقاله نوار انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدجم آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: پورحبيب يكتا اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ما به بررسي و محاسبه نظري خواص ساختاري، الكتروني تيتانات سرب  PbTiO3در فاز تتراگونال و در چارچوب نظريه تابعي چگالي با استفاده از روش امواج تخت بهبود يافته كامل (FP-LAPW) با تقريب هاي چگالي موضعي(LDA) ، گراديان چگالي(GGA) ، روش Engle-Vosko (EVA) و GGA+U پرداخته ايم. نتايج حاصل از بررسي ساختار الكتروني و چگالي حالات براي PbTiO3، گاف انرژي مستقيمي را در نقطه كريستالوگرافي X و در منطقه اول بريلوئن نشان مي دهند. مقدار گاف انرژي  PbTiO3در فاز تتراگونال با استفاده از تقريب هاي چگالي موضعي (LDA)، گراديان چگالي (GGA)، روش Engleـ Voskoدر محدوده ۲ تا ۲٫۳ الكترون ولت محاسبه شد كه اين مقادير به مقادير حاصل از تجربه و آزمايش هاي انجام شده چندان نزديك نيست. با استفاده از روش GGA+U مقدار گاف انرژي اين فاز بسيار دقيق محاسبه گرديد كه مقدار آن ۳٫۵ الكترون ولت است و در توافق بسيار خوب با مقدار تجربي است. چگالي الكتروني اين ماده نيز در اطراف هر يك از اتم هايTi ،Pb  و O محاسبه گرديد.