مقاله شبيه سازي و کنترل راکتور بستر سيال گردشي توليد مالئيک انيدريد از نرمان بوتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي و کنترل راکتور بستر سيال گردشي توليد مالئيک انيدريد از نرمان بوتال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالئيک انيدريد
مقاله اکسايش انتخابي
مقاله راکتور بستر سيال گردشي
مقاله شبيه سازي استاتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از يک مدل يک بعدي و ناهمگن دو فازي براي شبيه سازي استاتيکي و ديناميکي فرايند توليد مالئيک انيدريد (MAN) از نرمال بوتان در يک راکتور بستر سيال گردشي (CFB) استفاده شده است. اين فرايند يکي از چند مثال صنعتي براي اکسايش انتخابي پارافين هاست. با استفاده از قوانين بقا و سينتيک واکنش، رفتار استاتيکي و ديناميکي راکتور بررسي شده است و عملکرد راکتور با محاسبه درصد تبديل نرمان بوتان، بهره کلي MAN و انتخاب پذيري واکنش ارزيابي شده است. در مدل سازي، تغييرهاي دما در هر دو فاز گاز و جامد در نظر گرفته شده و سامانه کنترلي جهت کنترل دماي راکتور پيشنهاد شده است. نتيجه هاي شبيه سازي نشان مي دهد، سامانه کنترل پيشنهادي مي تواند به خوبي اغتشاشات را دفع کرده و راکتور را در دماي مطلوب کنترل کند. در ضمن، عملکرد اين سامانه کنترل در دنبال کردن مقدار مقرر دماي راکتور، مناسب است.