مقاله شبيه سازي RANS در انتقال گرما از سطح پره هاي توربين گازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي RANS در انتقال گرما از سطح پره هاي توربين گازي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان تراکم پذير
مقاله معادلات ميانگين شده ناوير – استوکس
مقاله خنک کاري غشايي
مقاله مدل هاي آشفتگي
مقاله پره توربين گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي منفرد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي تبريزي سيدپرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کاربرد معادلات RANS با مدل هاي مختلف آشفتگي (k – e استاندارد، RNG k – e و (k – w مربوط به لزجت گردابي در انتقال گرما و خنک کاري غشايي پره هاي روتور توربين گازي با استفاده از يک نرم افزار ديناميک سيالات محاسباتي شبيه سازي و پاسخ دهي مدل هاي آشفتگي در دو حالت بدون خنک کاري غشايي و با خنک کاري غشايي در چند جريان جرمي خنک کاري مختلف براي به دست آوردن ضريب جابه جايي بر روي سطح پره روتور توربين گازي بررسي شده است. جريان تحليل شده تراکم پذير بوده و اعداد ماخ جريان ورودي ۰٫۲۵ و خروجي ۰٫۹۲ در پره مي باشد. از ميان مدل ها، در هر دو حالت در سطح فشار پره مدل k – w و در سطح مکش پره مدل k – e استاندارد نزديک ترين نتايج را در مقايسه با داده هاي تجربي ارايه مي کنند و مدل RNG k – e قادر به پيش گويي انتقال گرما بر روي سطح پره نمي باشد.