سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامرضا حاجی حسین نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
سیدامین عظیمی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد عطاران – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ورود فناوری های جدید به عرصة آموزش، امکانات، و روش های جدید و متنوعی را در اختیار دولتمردان، سیاست گذاران، دست اندرکاران آموزش و پروش ، معلمان، و دانش آموزان قرار داده و به تبع آن مشکلات بسیاری در عرصة آموزش و یادگیری حل شده است . از طرفی نقش های مشارکت کنندگان در عرصه یادگیری و آموزش نیز تغییر کرده است . معلمان به عنوان تنها منبع اطلاعات تلقی نمی شوند . و دانش آموزان دریافت کنندة صرف اطلاعات نیستند . بلکه معلمان راهنما و دانش آموزان فعالان اصلی عرصه آموزش و یادگیری محسوب می شوند . در رویکردهای جدید آموزش و یادگیری مانند رویکرد ساخت و سازگرایی نیز به نقش دانش آموزان در فرایند آموزش و یادگیری، و ساخت و تولید دانش توسط آنها بسیار تأکید می شود . در کنار دیگر فناوری های آموزشی مانند آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک، آموزش مبتنی بر وب و غیره چند سالی است که در کشورهای توسعه یافته از شبکة مدرسه ۱ به عنوان یکی از فناوری های جدید آموزشی استفاده می شود . این شبکه فراهم کنندة امکانات ویژه ای برای دانش آموزان بوده است . این امکانات و شرایط ویژه حاصل تلفیق پارادایم ها و امکانات و رویکردهای جدید آموزشی با فناوری های اطلاعات و امکانات استثنایی آنها در نظام شبکة مدرسه است . از جملة این رویکردها و فناوری ها می توان به رویکرد ساخت و سازگرایی، تشکیل انجمن ها و فناوری های نظام مدیریت محتوا و دوره، اشیاء یادگیری ۲ و ویکی پدیا اشاره کرد . با تلفیق رویکردها و فناوری های جدید آموزشی پیامدها و نتایج مهمی حاصل می گردد، مشارکت حداکثری دانش آموزان در تولید محتوا و دانش، مشارکت در انجمن ها، فراهم شدن امکانات متعدد برای معلمان ( دسترسی به بانک مطالب گوناگون آموزشی و منبع اشیاء یادگیری، دسترسی به روش های گوناگون آموزشی، امکان بهره گیری از نظرات دیگر معلمان ) ، پاسخگویی به نیازهاییادگیرندگان با توجه به استعدادها، سبک ها و روش های متفاوت یادگیری، دسترسی مدیران به اطلاعات و عملکردهای مربوط به معلمان و دانش آموزان و امکان برقراری ارتباط و تعامل بیشتر میان والدین، معلمان، مدیران و دانش آموزان . در مقالة حاضر ضرورت توجه به رویکرد غیر متمرکز در برنامه درسی، معرفی شبکة مدرسه و قابلیت های منحصر به فردش، نقش افراد مختلف در آن، نقش و جایگاه شبکة مدرسه در رویکرد غیر متمرکز، شبکة اطلاع رسانی مدارس ایران ( شبکه رشد ) و بعضی از تجارب بین المللی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد .