مقاله شبکه اکولوژيکي شهر تبريز و راهكارهاي پيشنهادي براي حفظ و توسعه آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شبکه اکولوژيکي شهر تبريز و راهكارهاي پيشنهادي براي حفظ و توسعه آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه اکولوژيک شهري
مقاله اکولوژي منظر
مقاله مدل موزاييکي
مقاله لکه
مقاله دالان
مقاله ماتريس
مقاله شهر تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بنيس مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه افزايش فعاليت هاي انساني، باعث بروز اختلال هاي ساختاري، از جمله تکه تکه شدن سرزمين و اراضي طبيعي شده است. به دنبال آن استفاده از مفاهيم اکولوژي در مقياس سرزمين براي اعمال سياست هاي کاربري اراضي و طراحي، از انزوا به اتصال و از حفاظت سايت به حفاظت شبکه هاي اکولوژيک توسعه و ارتقا يافته است. بدين ترتيب مفهوم نوپاي اکولوژي منظر با در هم آميختن علوم اکولوژي با الگوهاي فضايي چارچوب طراحي و اجراي برنامه ريزي محيطي شد و مفاهيمي همچون طراحي شبکه اکولوژيکي شهرها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
در مطالعه حاضر، شبکه اکولوژيک شهر تبريز در مقياس شهري بررسي شده است. در اين راستا ابتدا شناخت وضع موجود شبکه اکولوژيکي شهر تبريز بر اساس مدل موزاييکي صورت گرفته و بدين ترتيب لايه هاي اکولوژيکي طبيعي و مصنوع آن مورد تجزيه و تحليل واقع شد. سپس تحليل شبکه با روي هم گذاري اين لايه ها صورت گرفته و در نهايت به درک و تعيين ساختار شبکه و ارايه راهکارهاي ارتقاي آن در مقياس شهري انجاميد.