سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسسته سازی حجم محدود – با توجه به ماهیت جریان دوفازی و مساله پیش رو – انتخاب مناسبی در شبیه سازی هیدرودینامیک سازه های دریایی بوده و راهبردهای مختلفی را پیشنهاد می دهد. این راهبردها و درواقع روشهای مختلف شبکه بندی دامنۀ محاسباتی و برخورد با شکل گسسته معادلات دیفرانسیلی حاکم، وابستگی مستقیم به نیازهای مساله پیش رو داشته، با هزینۀ محاسباتی خاص خود همراه بوده و همچنین محدودۀ مشخصی از مسائل هیدرودینامیکی را تحت پوشش قرار می دهد. این مقاله به تشریح روشهای شبکه بندی موجود در شبیه سازی حرکات اختصاص یافته وبه ارزیابی آنها در ارتباط با هیدرودینامیک سازه های دریایی پرداخته است. بدین ترتیب، امکان انتخاب بهینه در میان روشهای یاد شده با توجه به قابلیتهای مورد نظر و براساس نتایج تحقیق حاضر فراهم می آید.