سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر کیانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، عضو باشگا

چکیده:

برخورداری از سیستم های شبکه ثبت داده های محیطی Online، می تواندخسارات ناشی از بلایای طبیعی را تادرصد قابل توجهی کاهش دهد. بدیهی است هرچه سیستم های موجود علمی تر و کارآتر باشند، نتیجه حاصل از آن بیشتر خواهد بود. بنابراین با توجه به شرایط فعلی ایران و روند توسعه امکانات علمی و فنی، این مقاله با هدف تحلیل نحوه ثبت داده های محیطی و هشدار هوشمند بلایای طبیعی، تلاش نموده است مسائل مذکر را با استفاده از زیرساختهای موجود و حداقل نمودن هزینه ها بیان نماید.
جمع آوری و ثبت داده های محیطی بواسطه زیرساختهای موجود (شبکه مخابرات، اینترنت، ISPها، شبکه های بدون سیتم (Wireless) و … در ایران و دستگاههای ثبت کننده داده های محیطی (مثل هیدرومتر، زلزله سنج، دستگاه های چندمنظوره هواشناسی، سنسورهاو…) و همچنین تصاویر ماهواره ای در باندهای مختلف انجام می پذیرد. داده های جمع آوری شده به سیستم های مرکزی منتقل شده و محاسبه و تحیل می گردند سپس با توجه به تحلیل های مذکور و آستانه های مورد نظر جهت هشدار، سیستم مذکور، بطور هوشمند به مراکز و اهداف مورد نظر پیام می فرستد. این پیام ها ابعاد مختلفی (صوتی، تصویری، متنی، الکترونیکی، الکترونیکی با مبدل مکانیکی و …) دارند از ابلعاد نیز جهت علمی شدن این سیستم و هزینه های جانبی آن، حق اشتراک می گیرند.
تحلیل داده های محیطی بصورت هوشمند (فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک، آشوب) در سیستم های کامپیوتری بصورت انعطاف پذیر انجام می پذیرد. به علت اینکه بسیاری از داده های محیطی تابع مختصات بوده اند و سیستم های هشدار هوشمند نیز جهت تشخیص اهداف نیاز به مختصات دارند بنابراین یکی از قوی ترین تحلیل گرها، سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا (Dynamic GIS&Webbase GIS) است.
با توجه به امکانات علمی و فنی، و تحلیل های انجام شده، مقاله مذکور این نتیجه را نشان میدهد که امکان انجام بهره برداری از شبکه مذکور در ایران میسر می باش. بنابراین با راهاندازی سیستم های مذکور علاوه بر شناخت بیشتر روند و مکانیزم پدیده های محیطی (تولید داده برای مراکز علمی – پژوهشی و سیستم های کامپیوتری) هشدار هوشمند بلایای طبیعی نیز عملی خواهد شد.