سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده سازه و مدیر گروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه بین المللی زلزله

چکیده:

شبکه ترابری درون شهری نقشی تعیین کننده در موفقیت عملیات نی روهای امداد و نجات در شرایط بحرانی پس از زلزله به ویژه در شهرهای بزرگ دارا می باشد. شبکه بزرگراه ها و خیابانهای شهر تهران که در شرایط عادی دارای مشکلات متعدد بویژه در ساعات اوج سفرهای درون شهری می باشد، یقیناً پس از وقوع زلزله ای بزرگ که زلزله شناسان پیش بینی نمود ه اند دارای وضعی بسیار بحرانی خواهد شد. بمنظور شناسایی آسی بپذیری و کارایی شبکه ترابری شهر تهران و ارائه راهکارهای بهسازی آن، روشی نظام یافته مبتنی بر تعریف سناریوهای زلزله، مدلسازی ریاضی شبکه، و تعیین توابع آسیب پذیری مؤلفه های شبکه لازم می باشد که در این مقاله ب هطور تفصیلی به آن پرداخته می شود.