سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر عرشی – دانشکده ی فنی شریعتی

چکیده:

شبکه های عصبی اگرچه دارای محدودیت هایی می باشند و لیکن برای حل مسائل مختلف به کار برده می شوند. GAها، تکنیک موثری برای بهینه سازی هستند ومی توانند تاحدود زیادی مشکلات مربوط به شبکه های عصبی را برطرف نماید. ایده ی اصلی شبکه عصبی تکاملی مدل کردن شبکه ی عصبی باکروموزوم است.