سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجواد ساداتی نژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
خدایار عبداللهی – کارشناس ارشد آبخیزداری، بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
روح ا… فتاحی – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل جعفری – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه از مهمترین بحث هایی کهبخش زیادی از زمان محققین را به خود اختصاص داده است مباحث مربوط به آب به عنوان حیاتی ترین ماده بقای حیات انسان است.اهمیت آب تا بدان جا رسیده است که از آن برای تعین خط فقر در جهان بهره گرفته می شود و سیاستمداران آب را با امنیت ملی کشورها پیوند زده اند به درستی می توان چنین گفت که آینده از آن کشورهایی است که از منابع غنی تر آب برخوردار باشند. با عنایت به جهانی بودن بحران آب لزوم برنامه ریزی در حفظ و بقای آبو استفاده بهینه از این منابع از مهمترین برنامه های توسعه هر کشور می باشد وانچه پر واضح است این است که بدون داشتن اطلاعات صحیح ازمنابع آب برنامه ریزی در مورد آن مفهومی ندارد. در دنیای امروز ایجاد بانک اطلاعات رایانه ای به عنوان سهل الوصول ترین وسیله برای دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان ممکن برای محققین و سسیاستگذاران از رایج ترین و اصولی ترین نیازهای بخشهای کلان مدیریتی است.این پروژه به عنوان یک پروژه الگو در زمینه تهیه شبکه منابع آبکشور می باشد و با تکمیل و توسعه آن درتمامی پهنه کشوریکی ازارزشمندترین بانکهای ا طلاعاتی پایه ایران خواهد بودکه رجوع هرتحقیقی درزمینه منابع آب کشور به این شبکه را درپی خواهد داشت وعلاوه براستفاده کاربران، دسترسی به اطلاعات به روز شده برای مدیران بخش برنامه ریزی آب کشور که یکی ازمهمترین ابزارتصمیم گیری وسیاست گذاری است نیز تسهیل می گردد.امروزهبا توجه به گسترش دانش انفورماتیک، امکان به اشتراک گذاردن اطلاعات و تبادل آنها بین چندین کاربر فراهم آمده است. به مجموعه یک سیستم ارتباطی بین کامپیوترهای کاربران مختلف و سایر وسایل جانبی چون چاپگرها، مودمها و… یک شبکه (Network) اطلاق می شود(خلیق ۱۳۸۳). از جمله مزایای استفاده از شبکه هایاطلاعاتی، قابل اعتماد بودن دسترسی به اطلاعات، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، کاهش هزینه ها، کاهش مراجعات مستقیم به ادارات و شرکتها، سرعت زیاد در تبادل اطلاعات، کاهش خطاهای انسانی، حذف محدودیت بعد مسافت، تکثیر آسان داده ها، مدیریت هوشمند، امکان بروز نمودن پیوسته اطلاعات و کاهش تعداد دستگاههای جانبی می باشد.