سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک قهرمانی – بخش مطالعات تکنولوژی – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) تهران

چکیده:

شبکههای بهم پیوسته برق در مناطق مخت لفی از جهان ایجاد شده و مزیتهای فراوانی را نیز به همراه داشته اند . هدف از این مقاله بررسی سوابق ، اهداف و مزایای شبکه های بهم پیوسته و نشان دادن رابطه بین تجدید ساختار و آزادسازی صنعت برق با ایجاد شبکه های بهم پیوسته است . در این مقاله ضمن مرور نتایج حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ، به متمایز شدن نقش شبکه انتقال بعنوان یک حامل عمومی پرداخته میشود . در ادامه با نظری بر پیش بینی های انجام شده در قالب پروژه " مطالعات مسیر آینده فناوری برق " توسط EPRI ، چرایی اتصال شبکه های برق به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد . سپس اهداف و سوابق تشکیل شبکههای بهم پیوسته مرور شده و مزایای بهم پیوستگی شبکهها با مطالعه موردی شبکه انتقال بهم پیوسته اونتاریو مورد بررسی قرار میگیرد . در انتها انواع تبادلاتی که در بین شرکای یک شبکه بهم پیوسته قابل انجام است مورد بررسی قرار گرفته و پیش نیازهای اصلی اتصال شبکه های برق کشورهای همسایه به یکدیگر بعنوان نتیجه بحث مطرح شده است