سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضایی – استاد یار پژوهش

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی ابزار ریاضی محاسباتی هستند که برای مدل نمودن سامان ههای غیر خطی مورد استفاده قرار م یگیرند.این شبکه ها بصورت ناظر و یا بدون ناظر برای رسیدن به اهداف خاص پیش بینی آموزش می یابند. خطای مدلهای پی شبینی ساخته شده با شبکه های آموزش یافته با ناظر در مقایسه با روشهای قدیمی از قبیل رگرسیون چند متغیره خطی و یا رگرسیونهای منحنی در مسائل آبخیزداری کاسته شده است.