سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا عیانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو الکتریک دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و ت
یاسمن زندی مهران – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو الکتریک دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و ت
کیوان معقولی – هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانش

چکیده:

در این مقاله بررسی بر روی بیماری های گوارشی آشکار شونده توسط صوت صورت می گیرد ویژگی های مربوطه سیگنالها ی صوتی پس از ثبت در خوزه کپستروم و ویولت استخراج شده و ثبت می گردد و طبقه بندی این سیگنالها به وسیله طبقه بندی کننده هایی چون شبکه عصبی و آماری انجام می گیرد. در نهایت مقایسه نتایج روش های ذکر شده در رسیدن به تشخیص درست تر.