سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شاکری – گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
محسن حاتمی – گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

با در نظر گرفتن چالکوجناید به عنوان ماده ی فعال در لیزر رامان، معادلات شدت را با توجه به دو اثر غیر خطی کِر و پاشندگی سرعت گروه به دست آورده و با شبیه سازی انتشار تپ به بهینه سازی بازده لیزر پرداختهایم و با پارامترهای مشخصی به امواج شبه سالیتونی در لیزر دست یافتهایم. با توجه به اینکه اخیرا مواد چالکوجناید با ضریب غیر خطی بالا مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند ما نشان دادهایم که این مواد برای لیزرها نیز مناسب بوده و دارای بهرهی بالایی هستند