سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرجس جواهری – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عباسی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پایداری حفرههای سالیتونی پایا، در یک پلاسمای بدون برخورد، در یک بعد بررسی شده است . شبیهسازی این سیستم، با حل معادلهی ولاسوف توسط روشمشخصهها برای الکترونهای حرارتی و معادلات سیالی برای یونهای سرد، صورت گرفته است و شرایط اولیه یه کمک تابع توزیع شمل و حل معادلهی پواسون در حالت پایا فراهم آمدهاند . این شبیهسازی نشانمیدهد که حفرههای پایا با گذشت زمان ساختار خود را بخوبی حفظ میکنند