سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیخسرو کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمد پوربافرانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
مجتبی عبدال – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمدجعفر طاهرزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فورفورال امروزه بصورت صنعتی به روش هیدرولیز اسیدی ترکیبات لیگنوسلولزی مانند باگاس نیشکر در طی یک فرآیند نیمه پیوسته و در فشارهای ۶ الی ۳۰ اتمسفر تولید می شود . هر چه فشار راکتور هیدرولیز بالاتر باشد هزینه قسمت واکنش بالاتر میرود ولی در عوض ب ا بالا رفتن فشار، محصول راکتور که بصورت بخار از بالای آن خارج می شود از فورفورال غنی تر بوده و جداسازی آن راحت تر و کم هزینه تر می گردد . در این مقاله ابتدا به شبیه سازی واحد جداسازی فورفورال توسط نرم افزارHysys پرداخته شده و نتایج آن با نتایج تجربی یکی از واحدهای صنعتی موجود مقایسه شده است. سپس بکمکشبیه سازی انجام شده به بررسی اقتصادی و مقایسه هزینه های واحد جداسازی در فشارهای مختلف پرداخته شده است . برآوردهای اقتصادی نشان می دهد با افزایش فشار عملیاتی راکتور هزینه جداسازی فورفورال و همچنین مصرف یوتیلیتی مصرفی واحد به مقدار زیادی کاهش می یابد.