سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رحیم پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندس
بهرام علی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
احمد جامه خورشید – دانشجوی کارشناسی ارشد شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهن

چکیده:

هدف از این مطالعه، شبیهسازی حالت پایدار راکتور میتسوبیشی (Mitsubishi) صنعتی تولید متانول با در نظر گرفتن غیر فعال شدن کاتالیست موجود در راکتور میباشد. بررسی کارایی این راکتور بوسیلهی مدلی که ارائه گردید، مستلزم حل همزمان چندین معادله موازنه جرم و انرژی میباشد. نتایج حاصل از این مدلسازی و مقایسه آن با اطلاعات صنعتی موجود حاصل از راکتور متانول واحد پتروشیمی شیراز که از نوع لورگی(Lurgi)میباشد، نشاندهنده افزایش تولیدمتانول، حذف یک مبدل حرارتی که نقش پیشگرمکن خوراک ورودی به راکتور را دارد و کاهش مسمومیت کاتالیست به
سبب کاهش آب تولیدی میباشد. در نتیجه با تعویض نوع راکتور از لورگی به میتسوبیشی در هزینههای اقتصادی صرفه- جویی شده و سودآوری واحد افزایش خواهد یافت.