سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش صدیقی – استادیار- دانشگاه مازندران
موسی فرهادی – استادیار- دانشگاه مازندران
حسام الدین روانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله انتقال جرم آب و متانول در سمت آند و الکترولیت ١ و تغییرات غلظت متانول برای چگالی جریانهای مختلف در عرض این قسمتها پیش بینی می شود. عبور متانول (از الکترولیت ) ٢ که یک عامل محدودکننده در عملکرد این نوع پیل سوختی است؛ بعنوان تابعی از چگالی جریان در غلظتهای مختلف ورودی بررسی شده و نتایج نشان دهندة عبور شدید متانول از الکترولیت در شرایط چگالی جریان کم و غلظت متانول زیاد است . اضافه ولتاژ و توزیع سرعت واکنش در کاتالیست بر حس ب هدایت پروتونی این لایه و ضریب نفوذ متانول در آن ترسیم شده که حاکی از تأثیر بسیار بیشتر هدایت گری پروتونی کاتالیست در آنها می باشد. نمودار اضافه ولتاژ – چگالی جریان برای غلظتها و دماهای مختلف بدست آمده و برای اطمینان از ،[ صحت روش حل، نمودار چگالی جریان – اضافه ولتاژ با نتایج تجربی [ ۱ مقایسه شده است.