سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
احسان ابراهیم‌نیا بجستان – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک روش شبی هسازی عددی برای پیش گویی انتقال حرارت و جرم در طول انجماد یک ماده غذایی دو بعدی، متخلخل و مرطوب ارائه شده است. تأثیر عوامل مؤثر بر زمان انجماد، مانند تشعشع از سطح، انتقال جرم از سطح و میزان تخلخل ماده غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش حجم کنترل برای گسست هسازی معادلات حاکم استفاده شده است. در نهایت به منظور ارزیابی مدل عددی، این مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده و مشاهده شده که انطباق خوبی برقرار است.