سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی –
حسین آتشی –
محمّد خشنودی –

چکیده:

شبیه‌سازی برج تقطیر معمولاً با استفاده از مدل‌های تعادلی که با فرضیات تعادلات ترمودینامیکی و گرمایی است برای هر سینی در برج انجام می‌گیرد برای اینکه سیستم از این حالت خارج گردد بایستی بازده‌ها برای همه اجزاء محاسبه شوند به ویژه برای سیستم‌های ناآرمانی که معادلات تعادلی برای شیه‌سازی دینامیکی نامناسب می‌باشد. به دلیل اینکه بازده‌ها تغییرپذیر هستند از پیش قادر به تعیین آنها نیستیم. با استفاده از بازده‌های ثابت تأثیر هیدرودینامیک سینی بر روی انتقال جرم و سرانجام برای دینامیک برج نادیده گرفته می‌شود. همچنین عملکرد برج‌ها نیز با توجه به تعادلات گرمایی در مدل تعادلی دارای نتیجه درستی نیست. در این پژوهش مدل غیرتعادلی برای شبیه‌سازی دینامیکی برج‌های تقطیر ارائه شده است. در مدل نرخ‌های انتقال گرما و جرم ترکیب و در معادلات گنجانده شده است. و تأثیر ارتباط انتقال جرم روی دینامیک برج‌ها تخمین زده شده است. این روش طراحی نوین، آگاهی برای شناخت طرح کلی برج با شبیه‌سازی دینامیکی غیرتعادلی را به دنبال می‌آورد.