سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یعقوب بهجت –
شاهرد شاه‌حسینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، کد پستی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
سیدحسن هاشم‌آبادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، کد پستی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
امیر وحید – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، کد پستی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴

چکیده:

در تحقیق حاضر، جریان جتی از گاز در بستری از ذرات جامد سیال شده به صورت دو بعدی با تقارن محوری و در حالت ناپایا مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت مدلسازی سیستم از دیدگاه اولری ـ اولری استفاده شده است. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی، مومنتوم برای هر دو فاز، همچنین معادله انرژی نوسانی برای ذرات جامد، با استفاده از روش عددی حجم محدود حل شده‌اند. بررسی اثر تغییر سرعت جت هوای ورودی بر روی اندازه حباب تشکیل شده، رژیم جریان و افت فشار بستر ارائه شده است. مقدار افت فشار گاز در طول بستر با گذشت زمان آورده شده است. در ابتدا نمودار افت فشار دارای نوسانات زیادی می‌باشد امّا در نهایت به حالت پایا نزدیک شده و حول یک مقدار ثابت حرکت نوسانی دارد. با بررسی نتایج مشخص می‌شود که با افزایش سرعت جت ورودی اندازه حباب تشکیل شده بزرگتر می‌شود و زمانی می‌رسد که حباب در بالای بستر به دو قسمت تقسیم می‌شود. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش دینامیک محاسباتی سیال می‌تواند ابزاری قوی در شبیه‌سازی بسترهای سیال باشد.