سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رزاز – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
منصور طاهری انارکی – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

هدف از این تحقیق محاسبه پروفایلهای سرعت و فشار درون بسترهای ناهمگن، برجهای آکنه و یا راکتورهای کاتالیستی با دو ورودی مجزاء محوری و شعاعی در مختصات استوانه ای است. معادلات حاکم بر بستر معادلات ناویر استوکس اصلاح شده هستند. در این معادلات اثرات سایش سیال بر روی ذرات آکنه با استفاده از معادله ارگان (Ergun Equation) بیان شده است. معادلات حاکم بر سیستم با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) حل شده‌اند. برای اطمینان از درستی نتایج حاصل از شبیه‌سازی کامپیوتری مدل آزمایشگاهی ساخته شده است. نتایج آزمایشگاهی با نتایج بدست آمده از مدل ما قابل مقایسه می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده این امر است که در بسترهای دو بعدی عمده سیال مسیر شعاعی را برای عبور از سیال انتخاب می‌کنند. همچنین کاهش افت فشار در بسترهای دو بعدی نسبت به بسترهای یک بعدی از نتایج این تحقیق است.