سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حکیم نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شنا سی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

روش‌های مختلفی برای مدلسازی جریان رودخانه‌ها وجود دارد که اساس این روش‌ها بسته به وضعیت رودخانه از نظر مقدار جریان، دایمی بودن، شرایط هیدرولیکی و اطلاعات ثبت‌شده بدید و ارتفاع آب متفاوت است. از جمله این روش‌ها کاربرد مدل انتشار غیاثی DIFFUSION ANALOGY MODEL می‌باشد که حالت جریان ناپایدار UNSTEADY را در رودخانه‌ها شبیه‌سازی می‌نماید. در این روش با وارد کردن جریان ارتفاع آب در رودخانه با توجه به ضرایب میکرو دینامیکی و خصوصیات جنس کف رودخانه و…. محاسبه می‌گردد. مدل کامپیوتری DAFLOW یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس این آنالوژی ، جریان ناپایدار یک قوطی در یک سیستم کانال‌های (رودخانه) متصل به هم شبیه سازی می‌کند که توسط حل معادله جریان موجب انتشار این DIFFUSION WAVE صورت می‌گیرد. این برنامه این قابلیت را دارد که چندین گام زمانی TIME STEP را به صورت پشت سر هم در داخل یک گام زمانی از مدل MODFLOW اجرا کند. این مدل در دشت داراب به کار گرفته شد و با وارد کردن جریان به مدل ارتفاع سطح آب در آن محاسبه و اثر آن بر مقدار تغذیه از رودخانه به آبخوان مجاور آن بررسی گردید. یکی از استراتژی‌های که می‌توان برای تقویت آب زیرزمینی در این دشت به کار برد آزادسازی دبی یکنواخت کنترل شده بود رودخانه‌ V,NFHG از مخزن سد V,NFHG (در حال ساخت) می‌باشد که تفاوت آن با مقدار ترسی در شرایطی که جریان غیر کنترل شده و حالت عدم وجود این سد مخزنی (شرایط کنونی) به وجود می‌آید که توسط این مدل بررسی شده است. در این مقایسه مشخص گردید که حدود ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ مترمکعب به تغذیه سفره از طریق رودخانه V,FHG نسبت پستی در شرایط عدم وجود تدی یکنواخت افزوده می‌گردد.