سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی بقالها – تهران، دانشگاه صنعتی شریف،‌ دانشکده مهندسی شیمی و نفت
فرزام فتوت – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

یکی از رو شهای موفق در حذف مقادیر اندک H2S از گاز طبیعی تلفیق فرآیندهای جذب (Absorption)و جذب سطحی (Adsorption)است. برای نیل به این هدف از ذرات سیلیکاژل آغشته به حلالNMPاستفاده می شود که دارای قدرت جذب بسیار بالایی می باشند. با استفاده از نتایج آزمایشی جذبH2S در این گونه جاذ بها در این مقاله سعی شده است تا نحوه توزیع NMP
در درون حفر هها و مکانیسم انتقال جرم در درون حفراتی که حاوی سیال دو فازی گاز NMP-می باشند، تعیین به صورت یک سیال غیر خیس کننده در درون NMP گردد. در این مقاله نشان داده شده است کهحفر هها قرار می گیرد. نفوذH2S در درون حفر هها (Pore Diffusion)نیز به عنوان مکانیسم کنتر ل کننده انتقال جرم شناخته شد. مدل ساختاری- سینتیکی فوق می تواند ظرفیت بالای جذبH2Sدراین جاذ بها را به خوبی توضیح دهد. همچنین رفتار متفاوت و معکوس بستر جذب در مورد جاذ بهایی باNMPکمتر از ۱۰ درصد وزنی نیز توجیه شده است.