سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید میرزانژاد –
فرشاد صحبت زاده –
سید طه رسولی –

چکیده:

در این مقاله نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی یک سیستم پلاسمای غباری دوبعدی و سه بعدی ارائه میشود که ابتدا در دو و سپس سه بعد انجام شده است. در این شبیه سازی، از پتانسیل یوکاوا به عنوان پتانسیل اندرکنشی بین ذرات غبار استفاده کرده ایم و غبارها از اطرف با پتانسیل های خارجی بسیار ساده کشسانی محصور شده اند. درشبیه سازی های دوبعدی، ذرات در صفحه افق در حالت تعادل، حالت شبکه ای شش وجهی به خود میگیرند که این موضوع با مشاهدات آزمایشگاهی کاملا مطابقت دارد. در شبیه سازی های انجام شده در سه بعد، تشکیل شبکه bccمشاهده شد. تشکیل لایه ها در راستای عمود بررسی و نشان داده شد تعداد این لایه ها به تعداد ذرات و ضریب کشسانی پتانسیل محدود کننده آنها در راستای عمود ارتباط دارد.