سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جمیله سیدیزدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
حسین فرمان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک

چکیده:

هدف این مقاله، استفاده از تکنینک " اختلال-اختلاف" درمحاسبۀ عامل ساختار دینامیکی (q,ɷ) S، به روش دینامیک مولکولی غیرتعادلی برای مدل لنارد-جونز آرگون مایع میباشد. هدف اصلی از انجام این محاسبات بررسی این روش برای مایعات ساده جهت تعمیم به مایعات مولکولی مانند آب [ ۱] با انجام محاسبات دقیقتر میباشد [ ۲]. در این روش، نیروی خارجی ضعیفی در محدوده پاسخ خطی به سیستم اعمال میکنیم و با توجه به اینکه این نیروی خارجی در حد افت وخیزهای گرمایی سیستم میباشد مشاهده میکنیم که روش اختلال-اختلاف به ظرافت پاسخ خطی را از میان افت وخیزهای گرمایی سیستم شناسایی میکند.