سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهد بلندهمت – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی جزایری – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدحسن رحیمیان – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مدل جامع عددی در مطالعه قطره تنها در محیط با جابجایی اجباری و بدون گرانش توسعه مییابد که شامل اثرات سیرکولاسیون داخلی و تغییر سرعت قطره پاشیده شده میباشد و همچنین اثرات پارامترهایی شامل: قطر اولیه، دمای اولیه قطره، تغییرات عدد رینولدز، دما و فشار گاز گرم محیط بر انتقال جرم در فرایند تبخیر بررسی میشود. نتایج عددی نشان می دهد که زمان عمر قطره بسیار وابسته به دمای محیط بوده و با افزایش دمای محیط عمر قطره کاهش مییابد.