سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
احسان هوشفر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

برای دسترسی به بازدهی بالاتر در توربین های گاز پیشرفته، افزایش نسبت فشار و دمای ورودی به توربین یک نیاز ضروری می باشد . اما با توجه به محدودیت های مکانیکی و متالورژیکی موجود برای اجزاء توربین، دما و گرادیان دما در پرة توربین و دیوارة محفظة احتراق باید توسط یکی از روش های خنک کاری کنترل گردیده و در حد مجاز نگه داشته شود . در مقالة حاضر، تحلیل عددی سه بعدی میدان جریان و دما در روش خنک کاری لایه ای از طریق یک ردیف سوراخ بیضوی شکل انجام گرفته و نسبت بهینة نرخ دمش برای این نوع هندسة تزریق، تعیین گردیده است . مدل آشفتگی مورد استفاده، مدل انتقال تنش برشی (k−ω/ SST ) بوده و از زاویة بهینة تزریق ۳۵° استفاده گردیده است . مقایسة نتایج به دست آمده در حالت دایروی با نتایج موجود حاکی از تطابق قابل قبولی می باشد