سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار و عضو شورای تحقیقات
علی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجعفر میرفتاح – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا نیرومد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در سازه‌های جوشکاری شده وجود تنش پسماند و اعوجاج حاصل از جوش می باشد. در این تحقیق فرآیند جوشکاری قوس تنگستنی با گاز محافظ (TIG) به کمک روش اجزاء محدود به صورت دو بعدی شبیه‌سازی شده است. هدف اصلی این شبیه‌سازی، بررسی تنش‌های پسماند حاصل از جوشکاری می باشد. در شبیه‌سازی انجام شده از کد (ماکرو) تهیه شده توسط نویسندگان مقاله در نرم افزار ANSYS استفاده شده است. در این کد دو مرحله حل غیر کوپله حرارتی و مکانیکی لحاظ شده است. از حل حرارتی، تاریخچه دمایی و از حل مکانیکی، توزیع تنش بدست میآید. مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج آزمایشگاهی و تحلیل‌های عددی ارائه شده توسط دیگر محققان تطابق خوبی را نشان می دهد.