سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مجری تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی، تهر
علیرضا خانچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی، تهر
محمّد قنادی مراغه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی، تهر
علیرضا حسین‌زاده کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی، تهر

چکیده:

از جنبه هسته‌ای برای تولید ۹۰Y مسیرهای گوناگونی می‌توان انتخاب و اجرا نمود ولی از لحاظ عملی، در سالهای اخیر دو روش بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. ۱) ۸۹Y(n , g) 90Y «atable» و ۲) (فرمول) از ایرادهای روش اوّل می‌توان: ۱) وجود دائمی حامل در کنار ۹۰Y . 2) عدم کارایی مناسب برای مراکز طب هسته‌ای که دور از راکتور قرار دارند. ۳) اقتصادی نبودن روش فوق نسبت به روش دوّم را برشمرد. (۱) : روش کروماتوگرافی تبادل یون. (۲): روش استخراج با حلال. (۳) : روش ۲+۱٫ (۴): روش رسوبگیری. (۵): روش غشا مایع. در این پژوهش از روش اولی و با استفاده از دو شوینده edta واکسالات آمونیوم بهره جسته شده و با توجه به نتایج به دست آمده اکسالات آمونیم برای جداسازی این دو عنصر که در اینجا از نمک‌های پایدار آنها یعنی نیترات استرانسیم و کلرید اتیریم استفاده شده است، به سبب جداسازی بهتر، شوینده مطلوبتری تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق مقدار و نوع و اندازه مش زرین، اندازه (قطر و ارتفاع) ستون و غلظت و حجم فعال‌ساز رزین بعنوان مؤلفه‌های ثابت و pH، نوع ، غلظت و فلوی شوینده،‌ فرم و نوع فعال‌ساز رزین و مقدار غلظت کاتونهایی Sr2+‌ و Y3+ و حجم کلی شوینده و نوع خوراک بعنوان مؤلفه‌های متغیر این پژوهش در نظر گرفته شده است.