سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا داور – استادیار ، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی کامپیوتری به عنوان ابزاری مفید و کاربر در صنایع فرآیندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گشته است. استفاده از شبیه‌سازی امکان‌پیش‌بینی نحوه عملکرد واحدها در برار شرایط جدید، اشراف بر نحوه عملکرد تجهیزات و استفاده بهینه از امکانات موجود را فراهم می‌نماید. به همین منظور در این تحقیق واحد جداسازی و سیکل تبرید در فرآیند تولید گاز مایع پالایشگاه گاز لاوان با استفاده از نرم‌افزار HYSYS شبیه‌سازی شده است. جهت تهیه یک مدل قابل اطمینان و دقیق، مدل اولیه تهیه شده در بستر نرم‌افزاری شبیه‌ساز موجود مورد بررسی قرار گرفته و خروجی آن با داده‌های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است. میزان انحراف نتایج به دست آمده با داده‌های واقعی در حدود ۲% است. با توجه به نتایج به دست آمده، هر چه فشار کندانسور برج اتان زدا و بوتان زدا از مقدار محاسبه شده توسط شبیه‌سازی کمتر گردد، پروپان زیادی از دست خواهد رفت. چنانچه فشار خروجی از مرحله دوّم کمپرسور از مقدار به دست آمده توسط شبیه‌‌سازی پایین‌تر رود میزان محصول کاهش یافته، امّا میزان ناخالصی در محصول نیز پایین‌تر خواهد آمد.