سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذر شیراز – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مریم قدردان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
محمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

کوره‌های الکتریکی کاربرد وسیعی در صنایع شیمیایی دارند و به عنوان منبع گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اکثر فرآیندهای گرمایشی بر هم کنش بخش‌های مختلف کوره، باعث ایجاد غیریکنواختی در دماها می‌شود. از آن جا که نوسانات دمایی باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود، لزوم کنترل دقیق دما احساس می‌گردد. در این مطالعه به شبیه‌سازی و کنترل کوره الکتریکی پرداخته شده است. شبیه‌سازی در محیط Simulink انجام شده است و الگوریتم‌های کنترلی قطب‌ گماری، قطب گماری همراه با انتگرال‌گیر و کنترلر مجذور خطی (LQ) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. مقایسه حاضر نشان می‌دهد که کنترلر مجذور خطی (LQ) عملکرد بهتری نسبت به دو کنترلر دیگر دارد.