سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول میرعباسی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دشت سیرجان با وسعت حدود ۸۰۲۷ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران و در استان کرمان واقع شده است. محدود بودن منابع آب در این منطقه و برداشت روز افزون آبهای زیر زمینی ، بخصوص از اوایل دهه ۶۰ شمسی به بعد، موجب افت سطح ایستابی این آبخوان شده به گونه ای که در سالهای ۶۳ تا ۶۸ بطور متوسط سطح ایستابی سالیانه ۶۰ سانتی متر افت داشته است. بدلیل مجاورت دشت سیرجان با کفه نمکی، افت سطح آب باعث پیشروی سفره آب شور به سمت سفره آب شیرین شده است. در این تحقیق جهت مطالعه تغییرات سطح ایستابی و اعمال مدیریت بهینه از مدلکامپیوتری PMWIN 5.1 استفاده شد. کالیبراسیون مدل به روش اتوماتیک و با استفاده از پکیج PEST انجام گرفت. با استفاده از مدل ساخته شده ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان و بیلان سالیانه تعیین و عوامل تخلیه و تغذیه مورد بررسی قرار گرفت.