سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از اطلاعات زمین شناسی یکی از بهترین راه های مناسب جهت مقابله با عدم قطعیت مدلها می باشد. در این مقاله عدم صحت سنجی (V rifi at) مدل شبیه سازی شده آبخوان دشت نی ریز بر اثر انتخاب شرایط مرزی ناصحیح مورد بررسی قرار گرفته و مراحل واسنجی (Ca rati) و صحت سنجی مجدد مدل مورد بحث قرار می گیرد.