سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عدم مطالعه کافی و برنامه ریزی صحیح در حوضه آبخیز قبل از احداث سد سبب انتقال رسوب به دریاچه پشت سد شده، تجمع رسوبات باعث کاهش عمر مفید سد می گردد. اغلب سدهای کشورمان به علت عدم برنامه ریزی صحیح در حوضه یا به عبارت بهتر در نتیجه احداث سد قبل از مطالعه و اصلاح حوضه مربوط دچار مشکل تجمع رسوب و کاهش عمر مفید مخزن می باشند. به دلیل حرکت رسوبات به طرف توربین ها و دریچه های آبگیری و ایجاد مشکل در تولید نیروی برق آبی و آبیاری مزارع بررسی مشکلات ته نشین شدن رسوب در مخزن حائز اهمیت می باشد. در بین روشهای اصلاحی ، روش آبشویی رسوب که عبارت از خارج ساختن گل و لای بوسیله آب می باشد. در صورت توجیه اقتصادی و زیست محیطی توصیه می گردد. در این مطالعه از مدل ریاضی انتشار یک بعدی جهت شبیه سازی رفتار رقوم سطح رسوب دریاچه پشت سدهنگام آبشویی استفاده گردید و نتایج حاصل با نتایج روشهای فیزیکی سایر محققین مقایسه شدهخ است. همچنین روش جدید آبشویی همزمان در مورد سدهایی که بر روی یک رودخانه احداث می شوند، معرفی و پیشنهاد می گردد.