سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامیر کرمی نژاد – مربی، مهندسی مکانیک – گرایش طراحی جامدات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حمید ممهدی هروی – استادیار، مهندسی مکانیک – گرایش احتراق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سبحان نبوی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری مکانیک – تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله، احتراق در آبگرمکنهای گازی خانگی مخزن دار و تاثیر هندسه تنوره بر نرخ انتقال حرارت و راندمان حرارتی آن، به کمک شبیه سازی عددی مطالعه شده است . با توجه به راندمان بسیار پایین این نوع آبگرمکنها، راهکارهای مختلفی بصورت ایجاد موانع در مسیر جریان و استفاده از کلاهک تعدیل جهت بهبود تبادل حرارت بین محصولات احتراق و مخزن مایع ارائه و شبیه سازی گردیده است . نتایج بررسیها نشان می دهد وجود موانع به شکلهای/ و /در مسیر محصولات احتراق با توجه به تشکیل جت سیال و گردابه در پشت موانع، سبب افزایش ضریب انتقال حرارت و زمان ماند محصولات احتراق داخل تنوره می گردد . همچنین کلاهک تعدیل به دلیل کاهش میزان مکش هوا از کف آبگرمکن، ضمن افزایش زمان ماند محصولات احتراق در داخل تنوره، مانع کاهش دمای آنها به دلیل اختلاط با هوای سرد بیرون می شود .