سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قادری یگانه – مرکز تحقیقات نیرو – بخش مکانیک

چکیده:

در این مقاله روش شبیه سازی و طراحی مدل آزمایشگاهی مربوط به انواع مبدلهای حرارتی نیروگاهی بیان گردیده است . مدل های بسیار کوچک مبدلهای حرارتی نیروگاهی رامیتوان تحت شرایط کاری بسیار متنوع مورد بررسی و آزمایش قرار داد . بدیهی است که هزینه و زمان انجام این آزمایشات بسیار اندک می باشد . طراحی مناسب یک مدل نیازمند بررسی متغیرهای تشابه است . با طراحی و ساخت مبدل حرارتی مدل می توان رفتار مبدل واقعی را در اثر تغییر مشخصات ، در آزمایشگاه مشاهده نمود . عملیات شبیه سازی و طراحی مدل آزمایشگاهی برای کولر های روغن واحدهای نیروگاههای گازی انجام شده است .