سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا الله کرم – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
روح الله شامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فن

چکیده:

ولتاژ القایی ناشی از جریان متناوب موجب افزایش میزان خوردگی لوله های انتقال گاز در اثر اختلال در سیستم حفاظت کاتدی می شود . اخیراً در مانیتورینگ پتانسیل سیستم های حفاظت کاتدی جهت حذف خطای افت اهمی، از روش اندازه گیری پتانسیل مدار خاموش ) ) instant-off pot. استفاده می شود . مشکل عمده این روش دی پلاریزه شدن سریع سیستم تحت حفاظت بعد از قطع جریان می باشد . این مشکل به دلیل عدم سرعت کافی در اندازه گیری های پتانسیل به وجود می آید و به تبع آن پتانسیل خوانده شده مقدار واقعی پتانسیل خط لوله نمی باشد . در این تحقیق در راستای رفع این مشکل اقدام به طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ پتانسیل در محلول های خاک میدانی بصورت on-line گردید . الکترود های مصرفی با سطوح مختلف که در واقع حالت شبیه سازی شده از عیوب پوشش در خط لوله می باشند، مورد اعمال جریان های DC و ) AC در فرکانس های مختلف ) قرار داده شدند و میزان کاهش وزن ناشی از خوردگی در این الکترود ها بعد از زمان های ۱۲-۷۲ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که پلاریزاسیون ناشی از جریان متناوب در برخی شرایط مانع از تشکیل فیلم رویین بر روی الکترود ها می شود . بنابراین در مواقعی که انتظار می رود قطعه در محدوده پتانسیل مصونیت از خوردگی قرار داشته باشد، خوردگی ناشی از جریان متناوب در الکترود ها رخ می دهد