سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا بهرامی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

این پژوهش به بررسی اثر فرابار بر رشد ترک خستگی ایجاد شده بر لبه سوراخ پرداخته است. اثرات فرابار بر نمونه C(T) توسط نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شد و نتایج بدست آمده، با داده های تجربی اعتبارسنجی گردید. سپس اثرات فرابار بر نمونه ای سوراخ دار با دو ترک اولیه افقی در لبه سوراخ، شبیه سازی و نتایج با نمونه M(T) با هندسه مشابه، مقایسه شد. بررسی نمونه های سوراخ دار و M(T) مشخص کرد که افزایش نسبت فرابار و طول ترک محمل اعمال فرابار باعث کاهش بیشتر دامنه ضریب شدت تنش و افزایش عمر نمونه می شود. نمونه سوراخ دار تحت بار با دامنه ثابت و همچنین تحت فرابارهایی با نسبت فرابار کم، عمر بیشتری دارد اما در فرابارهایی با نسبت فرابار بزرگتر، به علت تاثیرپذیری بیشتر نمونه M(T) از فرابار، این نمونه عمر بیشتری نسبت به نمونه سوراخ دار خواهد داشت.