سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین رنجبر – دانشگاه مازندران
سیداصغر غلامیان – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به پیشرفت روزافزون ابزار الکترونیکی و الکترونیک- قدرت و وسعت استفاده از آنها در سیستم های قدرت، هارمونیک ها وارد سیستم های قدرت شده اند. هارمونی ک ها، اعوجاجاتی هستند که بواسطه وجود بارهای غیرخطی در سیستم قدرت بوجود می آیند و سیستم را با مشکلات عدیده روبرو می نمایند و می توانند موجب عدم عملکرد صحیح برخی تجهیزات گردند. در این مقاله با مروری بر تأثیر هارمونیک های ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی بر روی ترانس، این مسأله را از دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار می دهیم . بدینصورت که با فرض وجود بارهای غیرخطی در یک سیستم قدرت، تأثیر انواع اتصالات ترانسفورماتوری را بر کاهش میزان هارمونیک های تولیدی در شکل موج های ولتاژ و جریان مورد بررسی قرار م ی دهیم و این کار را توسط شبیه سازی در محیط Simulink نرم افزار MATLAB انجام می دهیم.