سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن برگزین – دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق مقدس –
میرکریم رضوی آقجه –

چکیده:

تزریق بخار آب به میزان تقریبی ۱-۲ درصد جرمی خوراک اولیه ، با افزایش سرعت سیال و در نتیجه ایجاد توربولانسی مانع ایجاد و یا رسوب کک در داخل لوله های کوره واحد کک سازی تاخیری صنعتی می شود . در این تحقیق اثر تزریق بخار آب (حدود ۰٫۰۵ درصد جرمی ) در لوله با استفاده از نرم افزار Fluent شبیه سازی شده است و نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده برای حالت بدون تزریق بخار آب مقایسه و بررسی شده است . شرایط دمایی ورودی و خروجیلوله مشابه شرایط قسمتی از لوله های بخش تابش کوره واحد کک سازی تاخیری در نظر گرفته شده است . نتایج به دست آمده از شبیه سازی ، افزایش سرعت سیال در طول لوله و افزایش عدد رینولدز ، در اثر افزایش حجم بخار آب ، را نشان داد .