سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کشتگر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی پزشکی، آزما
ناصر فتورائی –

چکیده:

استفاده از ذرات مغناطیسی حامل دارو و متمرکز کردن آنها در محلی خاص بوسیله میدان مغناطیسی خارج جهت رهایش از روش های مرسوم درمان در دهه اخیر می باشد؛ این روش بنام هدفگیری داروی مغناطیسی معروف است. در این مقاله اثر میدان مغناطیسی خارجی ناشی از یک آهنربای ثابت بر روی جریان خون که حاوی ذرات مغناطیسی می باشد در محل دوشاخگی کاروتید بررسی شده است. برای شبیه سازی ذرات مغناطیسی حامل دارو، خون را یک سیال مغناطیسی فرض می کنیم. در ابتدا جریان خون در دوشاخگی کاروتید بدون حضور هر گونه میدان مغناطیسی خارجی شبیه سازی شده است و سپس میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده است و جریان خون (میدان سرعت، عدد دینولدز و …) در این حالت با حالت قبل مقایسه شده است. در این شبیه سازی از بسته نرم افزاری فملب ویرایش ۳/۲ (کمسل مالتی فیزیکس) استفاده شده است.