سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمر خیامیم – دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
محمد بنایان اول – دانشگاه فردوسی مشهد
جواد گوهری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

شبیه سازی رشد عبارت از ساخت مدلی است که بر اساس شناخت و چگونگی نحوه عمل پارامترهای مختلف موثر در تولید یک محصول در شرایطم ختلف محیطی ساخته شده در فرآیند رشد را مشابه آنچه که در طبیعت اتفاق می افتد به صورت ریاضی و کمی شبیه سازی می کند. شرایط مختلف مدیریتی مانند کود نیتروژن بر تولید بالقوه محصول چغندرقند تاثیر می گذارد.