سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله پناهنده – گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه گیلان
اسفندیار رجایی –

چکیده:

در این مقاله مشخصه های سیگنال کوچکلیزرهای نقطه کوانتومی InGaAs/GaAsبه طور نظری مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی با استفاده از حل معادلات آهنگبه روشرانگ-کوتا مرتبه ۴ و به صورت عددی انجام شد. مشخصه های سیگنال کوچکبرای مقادیر متفاوت پهن شدگی غیر همگن رسم و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج محاسبات نشان می دهد که افزایشپهن شدگی غیر همگن باعث افزایشزمان واهلشحامل به نقاط کوانتومی می شود، و در نتیجه آن توان خروجی، پهنای باند مدولاسیون، و فرکانسنوسانی واهلشکاهش می یابد.