سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبیه سازی انتقال و تخلیه آلایندهها از آبخوان های ساحلی به دریا به علت شرایط مرزی در سمت دریا پیچیده می باشد. مدل Sharp که در این بخش تحقیق استفاده شده است. مدلی قدرتمند وکارا برای مدلسازی انتقال آلاینده ها در آبخوانهای ساحلی در مقیاس بزرگ می باشد. این مدل برای مدلسازی پیشروی آب شور در سفره های ساحلی لایه ای تهیه شده و معادلات جریان آب شور و آب شیرین را با شرط مرزی تساوی فشار در دو سمت سطح تماس به طور همزمان حل می نماید. اثر پیشروی آب شور بر انتقال و تخلیه آلاینده ها و تاثیر ابعاد مشبندی در آبخوان های ساحلی( زیر حوضه سیاهرود) شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که پیشروی آب شور اثر قابل توجهی بر انتقال آلاینده در آبخوانهای ساحلی دارد. همچنین صرفنظر کردن از شرایط مرزی در سمت در پایه تخمینی کوچکتر از نرخ تخلیه آلاینده ها به دریا می انجامد.